Zakończył się czas kolędowania

Zakończył się czas kolędowania

Zakończył się czas kolędowania związany z okresem Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Tradycja ta, na Ziemi Żywieckiej jest szczególnie bogata w zwyczaje i obrzędy