Media o nas

Żywiecki KolbergZ Warszawy powrócił Jan Brodka, twórca i szef Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Żywiecka". Pan Jan odebrał w stolicy największe wyróżnienie, jakie może spotkać człowieka zajmującego się folklorem w Polsce – nagrodę im. Oskara Kolberga. Wśród składających gratulacje nie mogło zabraknąć córki folklorysty, Moniki Brodki.
Do Warszawy wraz z Janem Brodką udała się spora część zespołu oraz kapela „Ziemi Żywieckiej". Podczas uroczystości na Zamku Królewskim nagrody laureaci zaprezentowali kilkuminutowe występy prezentujący ich dokonania, jednak Ziemia Żywiecka podbiła serca licznie zgromadzonych ludzi kultury podczas brawurowego występu, w trakcie którego zaprezentowano m.in. góralskie hajduki i obyrtkę.
– Podopieczni Jana Brodki pokazali to, co w góralskim folklorze najlepsze. Żywiołową muzykę, piękny taniec, wspaniałe góralskie stroje i to, że każdego potrafią poderwać do dobrej zabawy – mówi obecny na uroczystości Marek Regel, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu, które jest patronem ZPiT „Ziemia Żywiecka".
Nagrody im. Oskara Kolberga za zasługi dla sztuki ludowej (w postaci dyplomu, medalu projektu Anny Jarnuszkiewicz oraz gratyfikacji pieniężnej) przyznawane są raz w roku, około dwunastu laureatom w dziedzinach twórczości artystycznej indywidualnej (sztuk plastycznych, literatury ludowej, muzyki instrumentalnej, śpiewu, tańca), kapelom i zespołom folklorystycznym oraz w dziedzinie działalności badawczej, dokumentacyjnej, animacji i upowszechniania kultury ludowej. Nagrody honorowe wyróżniają osiągnięcia osób, instytucji i organizacji wspierających rodzimą kulturę. Uroczystość wręczenia nagród odbywa się w Zamku Królewskim w Warszawie.
Nagroda dla Jana Brodki nie jest zaskoczeniem. Prowadzony przez niego zespół już 19 lat temu został nagrodzony tą samą nagrodą. Teraz kapituła nagrody postanowiła przyznać nagrodę samemu Janowi Brodce.
Jan Brodka to muzyk instrumentalista (trombity, dudy, heligonka), folklorysta, autor opracowań muzyki regionu żywieckiego (pieśni i tańców) dla zespołów folklorystycznych w kraju i zagranicą, kierownik muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Żywiecka". Współorganizator festiwali, konkursów i imprez folklorystycznych. Wychowawca muzyków i instruktorów folkloru. Współautor opracowania „Folklor Górali Żywieckich" i „Muzyka Ziemi Żywieckiej".
– Cieszę się bardzo, że ktoś docenił moją pracę na rzecz kultywowaniu tradycji folkloru Beskidu Żywieckiego. Odbywa się ona jakby na trzech płaszczyznach – jedna to muzyka, czyli gra na wielu instrumentach, druga to praca naukowo-dydatktyczna związana z gromadzeniem materiałów i źródeł dotyczących folkloru, a następnie przekazywanie tej wiedzy kolejnym pokoleniom. Trzecia natomiast to praca z zespołami muzycznymi. Warto wiedzieć, że oprócz Ziemi Żywieckiej byłem założycielem i współzałożycielem kilkunastu zespołów folklorystycznych, mam też w dorobku opracowania programów dla kilkudziesięciu zespołów, w tym polonijnych zespołów folklorystycznych, między innym w USA i Kanadzie – mówi laureat tegorocznej nagrody im. Oskara Kolberga.
Jako ciekawostkę odnotujmy fakt, że jako pierwsza z gratulacjami dla laureata Oskara z Żywca, pośpieszyła obecna w Sali Asamblowej Zamku Królewskiego w Warszawie, córka artysty Monika Brodka, jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek młodego pokolenia.
Źródło, foto: Żywiec Media, M. Hujdus