Media o nas

"Ej wesołość, wesołość, Ej nigdy cie ni ma dość"

„Ej wesołość, wesołość
Ej nigdy cie ni ma dość!”

Takimi słowami rozpoczyna
swój występ Zespół Pieśni
i Tańca „Ziemia Żywiecka”,
którego członkami są młodzi
ludzie z terenów Żywiecczyzny. „Ej
takij wesołości, ej kozdy nom zazdrości”
– śpiewa każdy tancerz wchodząc
na scenę, a słowa te czerpane są
z serca i duszy każdego górala. Wydawać
się może, że stały się one hasłem
przewodnim wszystkich, kolejnych
koncertów „Ziemi Żywieckiej”
na scenach Polski, Europy i świata.
Reprezentacyjny Zespół Miasta
Żywca „Ziemia Żywiecka” to jeden
z najstarszych zespołów na Żywiecczyźnie,
co właśnie w tym roku warto
podkreślić, bowiem w październiku
Zespół będzie obchodził swój jubileusz
40- lecia istnienia. Przez te 40
lat przez „Ziemię Żywiecką” przewinęło
się wielu tancerzy, solistów
i muzyków, których nie sposób tu
wymienić, jednak dorobek, który stał
się udziałem wszystkich pokoleń, jest
imponujący. Obecnie Zespół składa
się z dwóch grup – dziecięcej i młodzieżowej
oraz z kapeli, co łącznie
daje liczbę ok. 100 tancerzy i muzyków.
Trzeba zaznaczyć, że „Ziemia
Żywiecka” może się poszczycić nie
lada repertuarem – ma w swoim programie
tańce górali i mieszczan żywieckich,
jak również tańce narodowe
i układy z 5 innych regionów Polski,
co sprawia, że Zespół prezentuje
swój folklor rodzimy, a prócz tego,
na arenie międzynarodowej przybliża
i propaguje polskie tańce i muzykę.
Dzieła tego podjął się kierownik
Zespołu, Jan Brodka, który niemal
całe życie poświęcił młodzieży i pracy
artystycznej, chcąc kultywować
folklor, muzykę i taniec żywiecczyzny
oraz innych regionów Polski. To
niezwykłe i godne podziwu zadanie,
co rusz zostaje docenione. „Ziemia
Żywiecka” jest laureatem ogromnej
liczby festiwali w Polsce i za granicą,
zdobyła uznanie Ministra Kultury
oraz całego środowiska artystycznego
Polski i Europy otrzymując nagrodę
im. Oskara Kolberga za działalność
artystyczną czy wygrywając
Międzynarodowe Festiwale C. I. O.
F. F. (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń
Folklorystycznych, Festiwali
i Sztuki Ludowej). Trzeba wspomnieć,
że nagrody te nie są na wyrost
– każdy koncert wzbudza wiele
emocji, przyciąga rzesze widzów
i sympatyków. W trakcie koncertów,
młodzi ludzie wyzwalają z siebie niespożyte
pokłady góralskiej energii,
a śpiewem i tańcem porywają serca
publiczności, co przekłada się
na burze oklasków. Nie sposób opisać
tego, co dzieje się na scenie –
trzeba to zobaczyć. Najbliższa okazja
do zweryfikowania treści artykułu
przez czytelnika, będzie miała miejsce
7 maja podczas koncertu „Ziemi
Żywieckiej” w ramach akcji charytatywnej
„Kapele Serc” w Miejskim
Centrum Kultury w Żywcu, gdzie serdecznie
zapraszamy.
(BaCha)
Fot. Archiwum Zespołu